Giải pháp ứng dụng camera HIKVISION

Giải pháp ứng dụng camera HIKVISION cho phép sàng lọc nhiệt độ; quản lý bãi xe; đo đếm người hoặc hành khách; camera phát hiện hàng đợi; theo dõi bảng đồ nhiệt; bảo vệ vành đai….

giai-phap-sang-loc-nhiet-do-hikvision

Sàng lọc nhiệt độ

Giải pháp sàng lọc nhiệt độ

giai-phap-quan-ly-bai-xe-hikvision

Quản lý bãi xe

Giải pháp quản lý bãi xe

giai-phap-do-dem-nguoi-hoac-hanh-khach-hivision

Đo đếm người hoặc hành khách

Giải pháp đo đếm người hoặc hành khách

Giải pháp Sàng lọc nhiệt độ Hikvision

Phát hiện hàng đợi

Giải pháp camera phát hiện hàng đợi

giai-phap-camera-theo-doi-bang-nhiet-do-hikvision

Theo dõi bảng đồ nhiệt

Giải pháp camera theo dõi bảng đồ nhiệt

giai-phap-camera-bao-ve-vanh-dai-hikvision

Bảo vệ vành đai

Giải pháp camera bảo vệ vành đai