Hướng dẫn lập trình và cài đặt Bộ báo động trung tâm Picotech PC-959GSM

Hướng dẫn lập trình và cài đặt Bộ báo động trung tâm Picotech PC-959GSM

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH VÀ CÀI ĐẶT THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG TRUNG TÂM PICOTECH MODEL: PC-959GSM

I. QUY TẮC ĐỂ VÀO CHẾ ĐỘ LẬP TRÌNH TRÊN THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG TRUNG TÂM PCA-959GSM

Link tải file PDF

Chú ý: Để vào chế độ lập trình trên bàn phím, chúng ta thực hiện 02 bước:

 • Bước 1 (unlock thiết bị): Nhập Program password (mặc định là 888888) + Chọn “OK”
 • Bước 2 (vào chức năng cần điều chỉnh): Nhập mã địa chỉ cần cài đặt, ví dụ cần cài đặt thời gian hú còi thì nhấn tiếp “401” + “OK” , sau đó chọn thời gian theo hướng dẫn (xem ví dụ tại mục II.9 bên dưới).

Ghi chú: Biểu tượng icon-clock có nghĩa là nút “OK”

Hướng dẫn cách cài đặt bộ báo động trung tâm PCA-959GSM:

Trong trạng thái chờ (stanby mode): Chọn 88888888 + “OK”

Ghi chú:

 • 888888: là Program password mặc định của hệ thống
 • icon-clock : biểu tượng của nút OK (tuỳ loại máy đôi khi biểu tượng nút OK sẽ khác nhau đôi chút)

Màn hình trung tâm PC-959GSM

Bước 1: Nhập Program password (mặc định là 888888) + icon-clock:

Program and password PC-959GSM

Bước 2: Vào chức năng cần cài đặt (MÃ CÀI ĐẶT)

Nhập địa chỉ (MÃ CÀI ĐẶT) của chức năng cần cài đặt (xem tiếp mục II ngay bên dưới để biết các địa chỉ và chức năng của chúng):

 • Ví dụ: bạn cần cài đặt lại password cho thiết bị thì ở bước này bạn nhập vào “000” + “OK” => để vào màn hình setup password cho hệ thống.

Address PC-959GSM

II. DANH SÁCH MÃ CÀI ĐẶT (ĐỊA CHỈ CÀI ĐẶT) BỘ BÁO ĐỘNG PICOTECH PCA-959GSM

Ghi chú: Cú pháp là cách ấn số trên bàn phím để vào chức năng đó, ví dụ cú pháp: [000] + [ icon-clock ] có nghĩa là “ấn phím số 0 ba lần + sau đó ấn phím OK

1. Program password: (address) 000

Cú pháp: [000] + [ icon-clock ] + [program password ] + [ icon-clock ]

 • Lưu ý: Program password có 6 số
 • Ví dụ: Để cài đặt Program password mới là 123456, ta thao tác trên bàn phím như sau: 000 + icon-clock + 123456 + icon-clock

2. User password 1 – User password 8: (address) 001-008

Cú pháp: [001-008] + [ icon-clock ] + [user password level] + [user password] + [ icon-clock ]

Lưu ý: Mặc định có user_password_level & user_password có 6 số liên tiếp, trong đó:

 • 2 số đầu là user password level (00: không tác dụng, 01: chỉ có chức năng bật trung tâm, 02: có tất cả các quyền)
 • 4 số còn lại là user password

Ví dụ: để phân quyền user số 2toàn quyền và password là 3333, ta thao tác như sau: 002 + OK + 023333 + OK

3. Cài đặt 1-8 số điện thoại báo động – Alarm phone: (address) 101 -108:

Cú pháp: [101-108] + [ icon-clock ] + [số điện thoại ] + [ icon-clock ]

 • Cụm đầu tiên tương ứng số điện thoại thứ nhất, nhì, ba, tư, năm, sáu, bảy, tám: 101 = SĐT 1; 102 = SĐT 2; 103 = SĐT 3; 104 = SĐT 4; 105 = SĐT 5; 106 = SĐT 6; 107 = SĐT 7; 108 = SĐT 8;

Ví dụ:

 • Để cài đặt số điện thoại báo động thứ nhất0908375212, ta thao tác như sau: 101 + OK + 0908375212 + OK
 • Để cài đặt số điện thoại báo động thứ hai0908130555, ta thao tác như sau: 101 + OK + 0908130555 + OK
 • Tương tự số điện thoại thứ ba, tư, năm (hệ thống cho phép cài đặt tối đa 08 số điện thoại báo động).
 • Lưu ý: hệ thống sẽ điện thoại lần lượt cho từng số điện thoại (chứ không phải gọi tất cả cùng lúc), cho đến khi có 01 số bắt máy.

4. Lựa chọn kiểu số điện thoại báo động – Alarm phone type: (address) 109

Cú pháp: [109] + [ icon-clock ] + [kiểu cho 8 số điện thoại]+ [ icon-clock ]

Lưu ý: Mặc định 00000000, trong đó:

 • 8 số có giá trị từ 0-5: (0: không tác dụng, 1: gọi qua line điện thoại, 2: CID qua line điện thoại, 3: gọi qua GSM, 4: nhắn tin qua GSM, 5: CID qua GSM)

VD: Cài SĐT 1 gọi điện, SĐT 2 nhận tin nhắn qua SIM, ta thao tác như sau: 109 + OK + 34000000+ OK

5. Cài đặt số lần quay số – Dial time: (address) 119

Cú pháp: [119] + [ icon-clock ] + [ số lần ]+ [ icon-clock ]

Thời gian có giá trị từ 00 đến 15, mặc định là 05 lần.

(Lưu ý: Khi cài 00 thì sẽ khóa chức năng gọi điện thoại khi có báo động của trung tâm)

6. Cài đặt báo động 1-8 số điện thoại khi trung tâm bị tác động: (address) 111-118

Cú pháp: [111-118] + [ icon-clock ] + [TT báo động] + [TT lối nguồn AC/DC] + [arm/disarm] + [lỗi zone] + [ icon-clock ]

Mặc định: 1100

7. Cài đặt đường truyền báo động Line-GSM – Dual-network backups setting: 122

Cú pháp: [122] + [ icon-clock ] + [ chọn kiểu line/GSM ]+ [ icon-clock ]

Có giá trị từ 00-03, (00 = vừa gọi điện bằng Line vừa GSM; 01= chỉ gọi điện bằng Line điện thoại; 02 = chỉ gọi điện bằng GSM; 03= trung tâm sẽ gọi điện bằng Line điện thoại và gửi tin nhắn SMS bằng GSM.)

(Lưu ý: Mặc định trung tâm sẽ cài đặt cho mình cả hai đường truyền vừa Line vừa GSM với giá trị 00. Nên nếu trung tâm chỉ dùng SIM thì nên setup kiểu 02 để trung tâm không báo lỗi mất Line, còn nếu dùng Line thi ta setup kiểu 01).

8. Cài đặt thuộc tính vùng cho 16 zone: (address) 201-216

Cú pháp: [201-216] + [ icon-clock ] + [thuộc tính vùng] + [bỏ qua hướng dẫn] + [chế độ Home arm] + [lỗi zone]+[thời gian khóa zone] + [ icon-clock ]

Các thuộc tính vùng:

 • 01: báo trễ 07: báo cháy
 • 02: báo trộm 08: báo gas 05: báo động im lặng 09: báo y tế 06: báo động âm thanh 10: báo khách

Mặc định: 021105 (trong đó 02 là kiểu báo trộm)

9. Cài đặt thời gian hú còi – Alarm output time: (address) 401

Cú pháp: [401] + [ icon-clock ] + [thời gian] + [ icon-clock ]

Thời gian có giá trị từ 0 – 255 phút. (00 = tắt còi, 01-99 = thời gian ngõ ra còi từ 01-99 phút).

10. Cài đặt thời gian trễ kích hoạt trung tâm – arming delay: (address) 403

Cú pháp: [403] + [ icon-clock ] + [ thời gian] + [ icon-clock ]
Thời gian có giá trị từ (00-99s)*3s (00 = tắt thời gian trễ kích hoạt, 01-99 = thời gian trễ *3s) VD: Cài thời gian trễ 30s [403] + [ icon-clock ] + [10]+ [ icon-clock ]

11. Cài đặt thời gian báo động trễ – Alarming delay: (address) 404

Hướng dẫn cách cài đặt bộ báo động trung tâm PCA-959GSM cho thời gian báo động trễ:

Cú pháp: [404] + [ icon-clock ] + [thời gian] + [ icon-clock ]

Thời gian có giá trị từ (00-99s)*3s (00 = tắt thời gian trễ báo động, 01-99 = thời gian trễ *3s) VD: Cài thời gian báo động trễ 30s [404] + [ icon-clock ] + [10]+ [ icon-clock ]

12. Cài đặt số lần đổ chuông – Ring time: ( address) 405

Hướng dẫn cách cài đặt bộ báo động trung tâm PCA-959GSM cho số lần đổ chuông lặp lại khi điện thoại vào 1 số đã quy ước:

Cú pháp: [405] + [ icon-clock ] + [số lần]+ [ icon-clock ]

Số lần đổ chuông từ 00 đến 10. Mặc định là 00.

13. Chọn thời gian báo lỗi hệ thống – Check time for system fault: (address) 412

Cú pháp: [412] + [ icon-clock ] + [thời gian báo lỗi line điện thoại] + [thời gian báo lỗi nguồn AC] + [ icon-clock ]

+ Thời gian báo lỗi line điện thoại 00-99s (00 = tắt báo lỗi line khi không dùng line chỉ dùng SIM, 01-99s = cài khoảng cách thời gian báo lỗi)

+ Thời gian báo lỗi nguồn AC 00-99s (00 = tắt báo lỗi nguồn AC, 01-99s = khoảng cách thời gian báo lỗi nguồn AC )

Mặc định 3030 (30s báo lỗi line, 30s báo lỗi AC).

14. Cài đặt đóng/mở còi không dây hoạt động – Wireless siren switch: (address) 415

Cú pháp: [415] + [ icon-clock ] + [00 hoặc 01]+ [ icon-clock ]

Để cài đặt còi không dây cho trung tâm ta phải setup mở hệ thống bằng giá trị 00 hoặc 01(00 = đóng còi không dây, 01 = mở còi không dây).

Mặc định là 00.

15. Cài đặt còi không dây – Wireless siren address: (address) 416

Cú pháp: [416] + [ icon-clock ] + [mã code còi] + [ icon-clock ]

Mặc định là 00000000.

16. Cài đặt chức năng chọn zone – Zone switch: (address) 417

Cú pháp: [417] + [ icon-clock ] + [chỉ số chọn]+ [ icon-clock ]

Chỉ số chọn có 3 giá trị 00 đến 02 (00 = mở cho vùng có dây và không dây, 01 = chỉ vùng có dây hoạt động, 02 = chỉ vùng không dây hoạt động)

Mặc định 00.

17. Cài đặt âm báo khi hệ thống trung tâm lỗi – System fault prompt: (address) 420

Cú pháp: [420] + [ icon-clock ] + [lỗi nguồn AC] + [nguồn yếu] + [lỗi line] + [lỗi GSM] + [lỗi modem zone] + [lỗi modem delay 1] + [lỗi modem delay2] + [báo yếu nguồn cảm biến] + [ icon-clock ]

Chọn 0 hoặc 1 để báo hệ thống lỗi ( 0 = không báo, 1= trung tâm sẽ phát ra âm “Di”/15s).

Mặc định: 00111111

18. Cài đặt thời gian cho trung tâm – Clock setting: (address) 500

Cú pháp: [ 500] + [ icon-clock ] + [năm] + [tháng] + [ngày] + [giờ] + [phút] + [giây] + [ icon-clock ]

VD: Cài ngày 15-09-2015 lúc 16 giờ 30 phút 30 giây

500 + icon-clock +150915163030 + icon-clock

19. Hẹn giờ bật tắt trung tâm theo giờ – Arming/disarming time timer: (address) 501

Cú pháp: [501] + [ icon-clock ] + [thời gian bật trung tâm]+ [thời gian tắt trung tâm]+[ icon-clock ]

VD: Kích hoạt trung tâm lúc 21:00, tắt trung tâm lúc 07:30

501 + icon-clock + 21000730 + icon-clock

20. Hẹn giờ bật tắt trung tâm theo tuần – Arming/disarming time week list (address) 502

Cú pháp: [502] + [ ] + [danh sách các thứ trong tuần] + [ icon-clock ]

Các thứ trong tuần có giá trị từ 0 -7 (1-7 từ thứ 2 đến chủ nhật) VD: Cài đặt bật/tắt trung tâm từ thứ 2 đến thứ 6

502 + icon-clock + 12345 + icon-clock

21. Xóa tất cả các cài đặt không dây – Delete all wireless equipments: (address) 900

Cú pháp: [900] + [ icon-clock ] + [900]+ [ icon-clock ]

22. Xóa tất cả lịch sử – Delete all history records: ( address) 901

Cú pháp: [901] + [ icon-clock ] + [901]+ [ icon-clock ]

23. Xóa trung tâm về mặc định – Panel restore factore default: (address) 902

Cú pháp: [902] + [ icon-clock ] + [902] + [ icon-clock ]

III. CÀI ĐẶT THIẾT BỊ CẢM BIẾN KHÔNG DÂY:

1. Cài đặt và xóa Remote điều khiển từ xa

Bước 1: Màn hình làm việc của trung tâm

Màn hình trung tâm PC-959GSM

Bước 2: Nhập mã vào cài đặt remote (8888880 + icon-clock )

Nhập mã cài đặt remote

Bước 3: Chọn mục Enroll remote + icon-clock

Enroll remote PC-959GSM

Bước 4: Chọn mục Enroll + để cài remote 1

Chọn Enroll PC-959GSM Chọn remote PC-959GSM

Bước 5: Kích Remote để nhận mã

Nhận mã cài đặt

Bước 6: Vào Enroll remote + icon-clock

vào enroll remote

Bước 7: Chọn Delete + icon-clock để xóa remote 1

Xoá mã remote PC-959GSM Xoá thành công

2. Cách cài đặt và xóa cảm biến không dây

Bước 1: Màn hình làm việc của trung tâm

Màn hình trung tâm PC-959GSM

Bước 2: Nhập mã vào cài đặt cảm biến (8888880 + icon-clock )

Nhập mã cài đặt cảm biến trên PCA-959GSM

Bước 3: Chọn mục Enroll Detector + icon-clock

Chọn Enroll Detector trên PCA-959GSM A4

Bước 4: Chọn Address1 enroll + icon-clock để cài cảm biến 1

Chọn Address 1 enroll

Bước 5: Tách cảm biến từ hoặc bật cảm biến hồng ngoại để trung tâm nhận mã code

Tách cảm biến từ trên PCA-959GSM A4 Chọn mã cảm biến từ trên thiết bị PCA-959GSM

Bước 6: Để xóa cảm biến 1 vừa cài ta cũng chọn mục Enroll Detetor + icon-clock

Chọn Enroll Detector trên PCA-959GSM A4

Bước 7: Chọn địa chỉ cảm biến Address 1 enroll + icon-clock và delete + icon-clock

Chọn Address 1 enroll Chọn mục xoá trên thiết bị báo động trung tâm PCA-959GSM Xoá thành công

3. Copy dữ liệu từ trung tâm này sang trung tâm khác (New)

Bước 1: Màn hình làm việc của trung tâm

Màn hình trung tâm PC-959GSM

Bước 2: Nhập mã vào để Copy data vào USB (8888882 + icon-clock )

Nhập mã trên Trung tâm báo động PCA-959GSM

Bước 3: Chọn mục cần Copy + icon-clock

Chọn mục cần copy

Bước 4: Chờ trung tâm Upload data vào USB

Upload data

Bước 5: Download dữ liệu từ USB về trung tâm khác (8888881 + icon-clock )

Cách download dữ liệu từ USB về bộ trung tâm PC-959GSM

Bước 6: Chọn mục cần Copy + icon-clock

Chọn mục copy system

Bước 7: Chờ USB Download data vào trung tâm mới

Download data trên bộ trung tâm điều khiển PC-959GSM Operation success

IV. HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẤU DÂY MỞ RỘNG THÊM MODEM ZONE

Panel connecting Wires Diagram trên PC-959GSM Control Panel
Cách đấu dây mở rộng thêm Zone PCA-959GSM

V. TẢI APP DÙNG CHO ĐIỆN THOẠI PCA-959GSM

Download ứng dụng GSM ALARM SYSTEM cho điện thoại Smatphone của mình.

Phần mềm GSM Alarm System điều khiển trung tâm báo động PC-959GSM

Hướng dẫn cách cài đặt bộ báo động trung tâm PCA-959GSM trên phần mềm Android / IOS:

Bước 1: Tạo tên người dùng vào ứng dụng chọn Add Users

Tạo user mới trên PCA-959GSM

Bước 2: Điền thông tin

Điền thông tin vào: Input User’s Name (điền tên tự đặt vào ), Input Sim Card No (điền SĐT gắn trong trung tâm vào), Input Panel Programming Code (điền 888888), Please select the host model (chọn model), sau đó chọn OK để xác nhận.

Điền thông tin user trên bộ báo động trung tâm Picotech PCA-959GSM

Bước 3: Vào trang Remote Control

Sau khi tạo User xong, click vào tên User vừa tạo ta gặp trang Remote Control. Trang này có chức năng điều khiển trung tâm đóng/mở hoặc bật/tắt loa…
Remote control trên phần mềm điều khiển PCA-959GSM cho điện thoại

Bước 4: Program menu

Qua trang tiếp theo là trang Program Menu (chức năng trang này gồm có đặt tên vùng, cài đặt số điện thoại ưu tiên khi có báo động và truy vấn chương trình).

Program menu phần mềm điều khiển PCA-959GSM cho điện thoại

Đây là các trang để đặt tên zone:

Cách đặt tên Zone PCA-959GSM

Trong trang Program setting gồm có : Input Directive Address (điền địa chỉ cài đặt sđt ưu tiên vào 101), Input Directive Content (nhập sđt tương ứng đã cài ở địa chỉ 101), sau đó chọn OK để gửi tin nhắn xác nhận.

Input directive

Trong trang Program Query ở mục Input Directive Addresss (điền địa chỉ cần truy vấn vào), sau đó chọn Ok để gửi tin nhắn xác nhận.

Program query

VI. MỘT SỐ PHÍM TẮT CƠ BẢN ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM TỪ XA QUA ĐIỆN THOẠI

1. Điều khiển trung tâm từ xa khi có báo động

Sau khi có báo động trung tâm sẽ gọi điện tới số điện thoại báo động đã cài đặt để tắt mở trung tâm ta làm như sau:

Nhấc máy lên nghe (sẽ nghe một đoạn tiếng anh) sau đó nghe tiếng “bit” ta bấm:

 • 1# : Bật trung tâm.
 • 2# : Tắt trung tâm.
 • 3#: Nghe âm thanh hiện trường.
 • 4#: Tắt âm thanh hiện trường.
 • 5#: Mở còi
 • 6#: Tắt còi.
 • 7#:
 • 8#: Mở
 • 9#: Đóng
 • 0#: Thoát

2. Bảng hướng dẫn kích hoạt trung tâm từ xa bằng tin nhắn điện thoại

Chức năng Cú pháp tin nhắn ( SMS) Thao tác thành công
Away arming Program Password,01 Away arm successfully
Stay arminng Program Password,02 Delay arm successfully
Disarming Program Password,03 Disarm successfully
monitoring Program Password,04
Open siren Program Password,05 Open siren successfully
Close siren Program Password,06 Close siren successfully
Time calibration Program Password,07 Set time calibration successfully. XXXX-XX-XX XX:XX:XX X
System query Program Password,08 XX-XX XX:XX:XX Status: stay arming/away arming/disarming AC power: Normal/Fault Panel battery: Normal/Low Telephone line: Normal/Fault GSM signal:0-5
Delete all wireless accessories and RFID card Program Password,98 All wireless accessories and RFID cards are delete successfully
Restore factory setting Program Password,99 The system has been restore factory setting!

Trên đây là nội dung hướng dẫn cách cài đặt bộ báo động trung tâm PCA-959GSM.

Khôi Ngô Security

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *