Card giao tiếp điện thoại NX-540

Giá liên hệ

Card giao tiếp điện thoại NX-540

Card giao tiếp điện thoại NX-540

-Chức năng thông báo và điều khiển hệ thống qua line điện thoại.

-Bảo hành: 12 tháng.