Nút nhấn khẩn có dây NetworX NX-21CD

Giá liên hệ

Nút nhấn khẩn có dây NetworX NX-21CD

Nút nhấn khẩn có dây NetworX NX-21CD

– Nút nhấn khẩn “Emergency”.

– Ngõ ra NO/NC.

– Kết nối với các trung tâm báo động có dây.

– Bảo hành: 12 tháng.