Các tiêu chuẩn an toàn trong thi công xây dựng

Các tiêu chuẩn an toàn trong thi công xây dựng

Trong thi công công trình các nhà thầu cần tuân thủ rất nhiều các tiêu chuẩn, quy định, quy phạm về an toàn để đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động. Dưới đây chúng tôi xin tổng hợp tất cả các tiêu chuẩn an toàn trong thi công xây dựng (tiêu chuẩn an toàn thi công điện, an toàn môi trường, an toàn xây dựng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng…)

Bảng tổng hợp tiêu chuẩn an toàn trong thi công xây dựng, tiêu chuẩn an toàn thi công hệ thống điện

Stt Mã hiệu Số hiệu Năm Tên tiêu chuẩn
1 QCVN 18:2014/BXD 2014 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – An toàn trong xây dựng
2 QCVN 06:2020/BXD 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
3 QCVN  

02:2008/BCT

2008 An toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng, và tiêu hủy chất nổ trong công nghiệp
4 QCVN QTĐ 5:2009/BCT 2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện
5 QCVN 01:2008/BCT 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
6 QCVN QTĐ-8:2010/BCT 2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
7 QCVN 05:2009/BTNMT 2009 QCVN về chất lượng không khí xung quanh
8 QCVN 12:2013/BLĐTBXH 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo
9 QCVN 07/2012/BLĐTBXH 2012 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
10 QCVN 11:2012/BLĐTBXH 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người
11 QCVN 16: 2013/BLĐTBXH 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng
12 QCVN 13:2013/BLĐTBXH 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pa lăng điện
13 QCVN 02:2011/BLĐTBXH 2011 QCVN về an toàn lao động đối với thang máy điện
14 QCVN 18:2013/BLĐTBXH 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực
15 QCVN 09: 2012/BLĐTBXH 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ
16 QCVN QTĐ 5:2009/BCT 2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện
17 QCVN 01:2008/BCT 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
18 QCVN QTĐ-8:2010/BCT 2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
19 QCVN QTĐ 5:2009/BCT 2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện
20 QCVN 08:2012/BLĐTBXH 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi
21 QCVN 15:2013/BLĐTBXH 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện
22 QCVN 06/2012/BLĐTBXH 2012 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Mũ an toàn công nghiệp
23 QCVN 10:2012/BLĐTBXH 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc.
24 QCVN 03:2011/BLĐTBXH 2011 An toàn lao động đối với máy hàn điện và công tác hàn điện
25 QCVN 17:2013/BLĐTBXH 2013 An toàn lao động với công việc hàn hơi
26 QCVN 26:2010/BTNMT 2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
27 QCVN 27:2010/BTNMT 2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung
28 QCVN 9:2014/BTNMT 2014 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ

Trên đây là tổng hợp các tiêu chuẩn an toàn trong thi công xây dựng cùng hệ thống các quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam trong thi công xây dựng, thi công điện, thi công thang máy…

Trân trọng./.

Khôi Ngô Security

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *